Mimarlar Odası: “Adalar insanlığın ortak mirasıdır”

Sevgili dostlar,

Kentimizi oluşturan her ilçesinde, mahallesinde, her sokağında şahit olduğunuz gibi;

Bugün basın toplantısına konu olan;

İstanbul’un Marmara Denizine bakan siluetinde yer alan, “orda iki adamız var uzakta” dediğimiz, Hayırsız Adalardan Yassıada ve Sivriada mız da imar rantına, yoğun yapılaşmaya açılmak istenerek, kültürel, tarihi, doğal değerleri adeta yok sayılarak betonlaştırılmaya hazırlanıyor.

 

Sevgili dostlar,

Şair’ in dizelerinde aktardığı gibi;

“İnsan ölünce annesini ve kentini unuturmuş”,

bir başka çözümlemeyle de,

yaşarken annesini ve kentini hiç unutmazmış.

Bizler de kentimizi ve onun taşıdığı değerlerini unutmadık, unutturmamaya da karar verdik.

 

Değerli dostlar,

Basından, Kamuoyundan haberlerle, yapılan planla gündeme geldiği üzere,

Marmara Denizinde Yassıada ve Sivriada’ nın Prens Takım Adaları bütünlüğü içinde korunması gerekli doğal sit alanının bir parçası olduğu ve üzerinde mevcut korunması gerekli tescilli ve tescilli olmayan ancak tescilli olması gereken kültür varlıklarını bünyesinde taşıdığı bilinmektedir.

İlgili Kurul Kararlarında,

Sivriada’ nın II. derece doğal ve III numaralı arkeolojik sit olarak,

Yassıada nın ise, “tarihi ve I. derece doğal ve III. derece arkeolojik sit alanı ilan edildiği bilinmektedir.

Hazırlanan planlarla yapılmak istenen ise, bütün bu gerçek olan bilgileri yok sayan, tarih, kültür, doğa, arkeoloji, mimari yokmuş gibi davranılarak, adaların yoğunluklu yeni yapılaşmalara açılmak istenmesidir.

Oysa biliyoruz ki, Korunması Gereken Kültür ve Tabiat Varlıkları, sadece yerelin değil İnsanlığın Ortak Mirasıdır.

Yapılmaya çalışılan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini sağlamak adına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ilişkin tespitini yaptığımız bilimsel teknik konuları ile plan ve değişiklik itirazlarımızı yapmış, davalarımızı açmış bulunuyoruz.

Adalarımızda yapıldığı tespit edilen inşai ve fiziki müdahalelerle ilgili Koruma Kurullarına suç duyurularında bulunmuş bulunuyoruz.

Bizler Mimarlar Odası olarak,

hiçbir adanın hayırsız olamayacağını bilerek, adalarımızın taşıdığı Bizans Öncesi ve Sonrası, üzerinde barındırdığı değerlerinin farkında olarak, adalarımıza hayırsızlık yapmamak için;

Plan itiraz ve dava sürecindeki kent topraklarını, bilimsel ve teknik gerekçelerimizi ortaya koyarak, biran önce yanlıştan dönülmesini sağlamak için mücadele ediyoruz.

Kentlerimizin yağmaya, talana, hırsıza teslim edilmemesi, insanlığın ortak mirası olan değerlerimize sahip çıkmak için bir kez daha, hem de yüksek sesle tüm duyarlı insanları sizlerle hep birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

 

Adalı Sait Faik’in “Sivriada Geceleri” adlı öyküsündeki dizeleriyle bitiriyoruz.

“Güneş batıyor, martılar haykırıyor, ıslak kanatlarını kaldırabilmek için deli gibi çırpınıyorlar. Ayı balığı yeniden büyük bir nefesle çıkıyor, büyük bir nefesle tekrar dalıyor. Martılar geliyor, karabataklar gidiyor. Akşam büyük bir vaveyla içinde, vahşi, kırmızı dalgalar, esmer kayaları dövüyor…”

 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

01.02.2014

About 9ada1deniz

Check Also

Sayfiye’den turistikleştirmeye İstanbul Adaları- II

Ömer Süvari- Heybeliada İstanbul Adaları’nın en büyükleri Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada sayfiyeden turistikleştirmeye doğru …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir