Mahkeme Adalar’ı ‘bozacak’ yapılaşmaya ‘dur’ dedi.

Adalar’da pandemi döneminde hızlanan inşaat furyasının önünü açan “Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları” uygulaması Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin açtığı dava sonucunda durduruldu.
Bu karar uyarınca Adalar Belediyesi ve Koruma Kurulu aracığıyla plan yokluğu ve “geçiş dönemi koşulları” gerekçe gösterilerek verilen tüm inşaat izinlerinin derhal iptal edilmesi ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlık sürecinin tamamlanmasına kadar yeni inşaat izni verilmemesi gerekiyor.

(Canan Coşkun- Diken) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Adalar’da tarihi dokuyu bozacak yapılaşmanın önünü açan ‘geçiş dönemi yapılaşma koşulları’nın durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Dava dosyasına mimar, çevre mühendisi, peyzaj mimarı, harita mühendisi, arkeolog ve şehir plancılarından oluşan yedi kişilik bilirkişi heyetinin raporu girmişti. Raporda, ‘parsel odaklı bir yaklaşımın geliştirildiği, kararlardaki belirsizliğin alanın kendine özgü dokusuyla uyumsuz yapılaşmanın oluşmasına neden olabileceği’ belirtilmişti.

‘Modern yapıların yıkımına yol açabilir’

İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi bu raporu hükme esas aldı: “Parsel odaklı bir yaklaşımın geliştirildiği görülmekte olup özellikle parsel özellikleri yönünden geliştirilen kararlarda yer alan belirsizlik alanın kendine özgü dokusuyla uyumsuz yapılaşmanın oluşmasına neden olabilecektir.”

Büyükada’da 17, Heybeliada’da 12, Burgazada’da dokuz ve Kınalıada’da beş yapının tescil işleminin 2018 yılında tamamlandığı, daha tescillenmesi gereken çok sayıda nitelikli modern mimarlık yapısı bulunduğu hatırlatılan kararda yapılaşmanın önü açılacağı için bu yapıların yıkılma risklerinin artacağı, bu durumun Adalar’ın kültürel değerlerinin de olumsuz yönde etkilenmesine neden olabileceği belirtildi.

Bu nedenlerlegeçiş dönemi yapılaşma koşullarının planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığına karar verilerek yürütmenin durdurulmasına hükmedildi.

 

Adalar’ı ‘bozacak’ yapılaşmaya ‘dur’

About 9ada1deniz

Check Also

Üzgünüz, öfkeliyiz, artık yeter!

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaki yangının ardından Heybeliadamız bugün bir kez daha yandı! Alınan önlemlere, orman …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ADALAR BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER ÇALIŞMASI