Plan mı, Geçiş Dönemi mi: Adalar’da Geçiş dönemi yapılaşma koşulları yeniden gündemde!

İmar Barışı’ndan sonra Adalar için büyük bir tehlike 12 yıllık bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Yeni İBB yönetimi tarafından hazırlıkları başlatılan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygulamalarıyla aynı zamana denk gelen Geçiş dönemi Yapılaşma Koşulları uygulaması Adalar’da önemli bir  yapılaşma tehditi olarak gündeme geliyor.

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulu’nun l0.01.2020 tarih ve 6931 sayılı kararıyla yürürlüğe giren AdaIar Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları, kurulda yer alan İBB ve Adalar Belediyesi yetkililerinin de onayıyla yayınlanırken, yeni yapılaşma hükümleri aşağıda kimi örneklerini sunduğumuz birçok tehlikeli ve belirsiz yaklaşım ve uygulama içeriyor.

“Kadastral dokunun değiştirilmeden korunması esastır. Bu nedenle ifraz ve tevhit yapılamaz. Ancak; alanın fiziksel ve  sosyal kalitesini  arttırmaya yönelik donatı alanı  oluşturmak amacıyla, sit alanları farklılığı durumunda ve büyüklük, şekil kısıtlılığından kaynaklı tek başına yapı yapılamayacak parsellerde ifraz ve tevhit yapılabilir.

“Üzerinde Tescilli Kültür Varlığı bulunmayan parsellerde yeni yapı yapılabilir…”

“Yapının oturacağı köşe noktalarının aritmetik ortalaması binanın sıfır kotu  olarak kabul edilecektir. Ancak bitişik nizam yapılaşma koşuluna sahip parsellerde yapı kotu,  ruhsatlı bitişik yapıların teşekkülüne göre belediyesi  tarafından raporlanarak önerilir. Arazi eğiminden dolayı açıkta kat çıkması durumunda: Bodrum katların açığa çıkan yüzlerinde, taşıyıcı sistem  dışında duvarlar cephe boyunca devam ettirilemez…”

” Parsel büyüklüğünün % lO’unu geçmeyecek büyüklükte, en çok l00 m’ açık yüzme havuzları ile süs havuzları yapılabilir.”

Geçmiş belediye yönetimi döneminde Büyükada Kadıyoran Caddesi’nde bir vatandaş sahip olduğu bahçede (ağaçları da keserek) ev yapma talebiyle 8.8.2018 tarihinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne başvurmuş, bunun üzerine  5 Numaralı KVKK’da bu başvuruyu gerekçe göstererek “Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları”nın belirlenmesini gündeme almıştı.

Mevcut Adalar Belediyesi yönetiminin de seçim döneminin hemen öncesinde “halk istiyor” gerekçesiyle İstanbul 5. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü gündemine gelen “Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları”na itiraz etmeyerek sürecin bir parçası olması,  Adalar’ı büyük bir tehlikeyle yeniden yüzyüze bırakmıştı.

İmar planı olmayan ilçe ve bölgelerde yapılaşma koşullarını düzenleyen plan öncesi (geçiş dönemi)  yapılaşma ve imar koşulları uygulaması, Adalar’da daha önce ANAP ve AKP belediyeleri dönemlerinde  26.07.2007 tarihine kadar gündemde kalmış ve tescilli olmayan parsel bazlı yapılaşma izinleriyle Adalar’da kentsel ve doğal sit alanlarının büyük ölçüde tahrip olmasıyla, çok katlı apartmanlar ve çarpık kentleşmeyle sonuçlanmıştı.

İBB’nin geçtiğimiz günlerde yeniden 1/5000’lik plan hazırlıklarına başladığını duyurmasına rağmen Adalar gündemine gelen Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları’nın bir an önce iptal edilmesi büyük önem taşıyor.

About 9ada1deniz

Check Also

Üzgünüz, öfkeliyiz, artık yeter!

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaki yangının ardından Heybeliadamız bugün bir kez daha yandı! Alınan önlemlere, orman …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ADALAR BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER ÇALIŞMASI