#YaşamNöbeti 6 Mart 2020 Büyükada İncelemeleri

(dokuzadabirdeniz.com)  Adalar’da faytonların kaldırılması sürecinde gelinen aşama hakkında bilgi almak, atların yaşam hakkının takipçisi olmak ve mevcut koşulların iyileştirilmesini sağlamak amacıyla #YaşamNöbeti 6 Mart 2020 tarihinde Büyükada’ya bir inceleme ziyareti yaptı. Ahır alanlarında düzenleme ve iyileştirilme çalışmaları yapıldığı gerekçesiyle ahırların içinde inceleme yapılmasına izin verilmeyen ziyarette hayvan hakları savunucuları sürecin şeffaf hale getirilmesi ve atların sağlık koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yetkili kurumlarla ve sahadaki yetkililerle yapılan görüştüler. İnceleme siyaseti sonrasında #YaşamNöbeti tarafından aşağıdaki bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı:

”  5 Mart 2020 tarihi itibariyle Adalar’da halen yaşamını sürdüren 1235 atın, 1130’unun, 276 faytondan 240’ının İBB tarafından teslim alındığı, İBB tarafından tüm atların ve faytonların devralınması sürecinin 9 Mart 2020 gününe kadar tamamlanmasının beklendiği, 

 •  Tüm Adalar’dan İBB tarafından devralınan atların Büyükada’daki İSPARK fayton park alanında ve Aya Nikola bölgelerinde yapımı devam eden geçici ahırlarda toplandığı/toplanacağı, 
 •  İBB tarafından sayıları 51’e çıkarılan seyislerin mesaiye başladığı ve veteriner hekimlerin denetiminde atların rutin günlük bakım, beslenme, gezinti ve kontrol süreçlerini sürdürdükleri ve her ahırda 2 sorumlu seyisin görevlendirildiği, 
 •  Geçtiğimiz iki aylık süreçte 7 atın doğum yaptığı, anne karnında ters dönmesi sonucu ölü doğum yapan bir atın kurtarıldığı, doğum yapan diğer atların ve tayların sağlıklı olduğu, 
 •  İki aya yakın bir süredir devam eden sürecin başlangıcından bu yana yaklaşık 40 atın solunum yolu enfeksiyonu ve bakteri kaynaklı iç hastalıklar nedeniyle yaşamını kaybettiğini açıklanmış, aşırı çalıştırılma ve kötü barındırma şartları nedeniyle kötü durumda teslim alınan atların tedavilerinin sürdüğü, 10 atın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve kurtarmak için hekimlerin sıkı kontrollerini sürdürdükleri belirtilmiş, 
 •  Büyükada’da bakımını üstlenen faytoncular tarafından orman bölgesinde bir alanda saklanan ve kötü şartlarda barındırılan 5 atın geçtiğimiz hafta ahır alanına getirilerek tedavilerine başlandığı, 
 •  Mevcut ahırlardaki atların barınma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğü, seperasyon, geçici ahırların kurulması, atların sağlık ve bakım durumlarına göre geçici ahırlara yerleştirilme ve ayırma ürecinin devam ettiği açıklanmıştır. 

Yetkililerden yaşamlarını kaybeden atların ölüm nedenleri, hasta atların sağlık durumları ve atların bakım-barınma koşullarının incelenmesi amacıyla detaylı bilgi ve raporlar talep edilmiş, atların yaşam hakkının takipçisi olmak, önümüzdeki günlerde ahır bölgelerine girerek durumu tespit etmek üzere #YaşamNöbeti tarafından yeni bir inceleme yapılması kararlaştırıldı. 7 Mart 2020

 

Yaşam Nöbeti’nin 18 Şubat’ta yayınladığı bir önceki İnceleme Raporu ve Talepler başlıklı açıklaması ise aşağıdaki gibiydi…

Yaşam Nöbeti’nden Atların Yaşam Hakkının korunması için inceleme ve talepler

İBB tarafından Adalar’daki faytonların kaldırılması sonrasında, Yaşam Nöbeti temsilcilerinden ve hayvan hakları gruplarından oluşan bir heyet uzman at hekimleriyle birlikte Adalar’daki mevcut atların durumunu incelemek üzere Büyükada’daki at ahırlarını yerinde inceledi. 12 Şubat 2020 günü yapılan incelemenin ardından hayvan hakları savunucularının yayınladıkları inceleme ve talepler raporu şu şekilde…

Basına ve Kamuoyuna,

12 Şubat 2020 #YaşamNöbeti Büyükada İncelemeleri ve Taleplerimiz

 

Adalar’daki mevcut atların durumlarına ilişkin endişelerimizi paylaşmak ve son günlerde çeşitli yayın organlarında yer alan atların durumlarına ilişkin haberlere dair gözlemler yapmak üzere aralarında uzman at hekimlerinin de bulunduğu bir heyetle birlikte Büyükada ahırlarını ziyaret ettik. İnceleme ve ziyaret süreci sonrasında aşağıdaki bilgi ve taleplerin kamuoyuyla paylaşılması gerekli görülmektedir:

 • İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve İBB’ye yapılan müracaatlara rağmen Adalar’daki halihazırdaki mevcut at sayısı net bir şekilde alınamamakta, hasta, yaralı ve acil bakıma muhtaç atların durumlarına ilişkin sağlık ve bakım cetvelleri elde edilememektedir.
 • Aralık ayı sonundan itibaren yaptığımız incelemelere paralel olarak Adalar’da yaz sezonu boyunca faytonda kullanılan, uzun süre aşırı çalıştırılma nedeniyle bir bölümü sağlık sorunları yaşayan 1300’e yakın at bulunduğu bilinmekte, bu atların yaklaşık 40 tanesinin Burgazada’da, yaklaşık 145 tanesinin de Heybeliada’da bulunduğu, geriye kalan 1100 atın ise Büyükada’da yaşamlarını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Büyükada’da İBB’ye bağlı İSPARK ahırlarında tutulan yaklaşık 700 atın yanı sıra Aya Nikola, Yörükali ve Tepeköy bölgelerindeki iptidai ahırlarda da 400’e yakın at olduğu tahmin edilmektedir. Ancak atların tam sayıları, sahiplik durumları ve sağlık bilgileri kamu kurumları ve faytoncular odası tarafından şeffaf bir şekilde paylaşılmamaktadır.
 • Ahırlarda yapılan dezenfeksiyon işlemleri sonrasında Heybeliada ve Burgazada’da olduğu gibi Büyükada’da Yörükali, Tepeköy gibi bölgelerdeki ahırların çevresinde gezinti imkanına sahip, sahiplerinin yakından ilgilendiği atların görece olumlu sağlık koşullarına sahip olduğu görülmektedir.eqldixlw4au5vs2
 • Yaptığımız gözlem ve incelemelerde özellikle Büyükada’da İSPARK ve Aya Nikola bölgelerinde kamu kurumlarının destek hizmetlerinin yetersizliği, faytoncuların atlarına yeterli ilgi ve bakımı göstermemeleri, seyislerin önemli bir bölümünün faytoncular tarafından işten çıkarılması, az sayıda seyise çok sayıda atın bakım sorumluluğunun verilmesi, seyis maaşlarının ödenmemesi, fayton sahiplerinin bir bölümünün atların asgari yaşam koşullarını sağlamakla yetinmesi ve sınırlı zaman aralıklarında atları ahır çevresinde gezintiye çıkarmaları, kamu kurumlarının sürece aktif bir şekilde müdahale etmemesi nedeniyle atların yaşam hakkı açısından önemli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Kamu kuruluşlarının kimi tekil örnekler dışında atlarına iyi bakmayan faytoncuların atlarına yasa uyarınca el koyma işlemlerini yapmaktan kaçındığı da görülmektedir.
 • Yaptığımız inceleme ve görüşmelerde son dönemde aksaklıklara rağmen atların beslenme ihtiyacının kamu kurumları tarafından büyük ölçüde karşılandığı, arpa, yulaf, yonca, saman gibi malzemelerin temin edilmesi için adım atıldığı, bunların faytonculara imza karşılığı dağıtıldığı ancak yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan seyisler ve faytoncular tarafından, at bakımında kullanılan talaş gibi yardımcı malzemelerin eksik olduğu, verilen samanların kalitesiz olduğu, yem ve bakım malzemelerinin yetersiz-düzensiz olduğu ifade edilmektedir.
 • Fayton plakalarının ve atların İBB’ye devir sürecinin devam ettiği ve henüz devredilmeyen atlar “sahipli hayvan”statüsünde oldukları için kamu kurumlarının mevcut atlara bekçilik yapmaktan öteye gidemediği ve mevcut atlara müdahale etmekte sıkıntı yaşandığı görülmektedir. İBB yetkilileri tarafından rutin kontroller dışında, faytoncuların atlarının bakımı yönünde talepte bulunmadıkları acil durumlarda atlara müdahale edilemediği belirtilmektedir. Dolayısıyla atların İBB’ye devir sürecinin hızla tamamlanmasının atların sağlık ve bakım koşularının iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu bir kez daha görülmektedir.

 

Bu gözlem ve bilgiler ışığında;

Taleplerimiz:

Daha önceki incelemelerde de gördüğümüz gibi uzun yıllardır kamu kurumları ve faytoncular odası tarafından denetlenmeyen, yeterli bakım ve donatı hizmeti sunulmayan mevcut ahırlar, yapılan dezenfeksiyon işlemlerine rağmen hayvan, insan ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu ahırlarda ve Adalar’daki mevcut koşullarda yapılan uygulamaların atların yaşam hakkını tehdit ettiği bir kez daha görülmektedir. Bu tehdit koşullarında şeffaflıktan kaçınmak, yetersiz bakım hizmetleri ve denetim yoksunluğu atların yaşam hakkını tehdit etmektedir. Bu nedenle;

 • Adalar’daki fayton atlarına ilişkin sayılar, sağlık durumlarına ilişkin raporlar, hastalık, bakım, ölüm ve yeni doğum bilgileri derhal açıklanmalı, süreç hayvan hakları kurumlarının ve gönüllü veteriner hekimlerin denetimine açılmalı ve şeffaf hale getirilmelidir.
 • Mevcut atların bakım, koruma ve rehabilitasyon işlemlerinin düzenli yapılamadığı, düzenli bakım cetvellerinin oluşturulamadığı, hastalıklar dışındaki hallerde atların yaşamlarına dair kararların kamu kurumları ve veteriner hekimler tarafından değil, halen büyük ölçüde mevcut sahipleri tarafından alındığı görülmektedir. Tarım Bakanlığı ve İBB’nin atların yaşam hakkını korumak için sürece derhal müdahale etmesi gerekmektedir.
 • Mevcut bakım ve kontrol düzeninin mekânsal ve idari olarak sürdürülemez olduğu ve atların bu ahırlarda yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Bu amaçla içinde hayvan hakları kurumlarından temsilcilerinin ve gönüllü veteriner hekimlerinin de yer alacağı bir Kriz Masası hızla kurulmalı, mevcut ahırlara personel ve ekipman desteği arttırılmalıdır. At bakımı ve at hastalıkları konusunda uzman, acil durumlara müdahale edebilecek becerilere sahip at hekimleri, uzmanlar ve teknisyenler derhal sisteme dahil edilmelidir.
 • Atların yaşam hakkının korunabilmesi amacıyla mevcut atlara dair idari -hukuki süreç derhal tamamlanmalı, İBB tarafından işe alındığı belirtilen seyisler bakım sürecine girmeli, Tarım Bakanlığı ve İBB tarafından gereken personel-hekim-teknisyen-ekipman desteğinin sağlanarak atların yeni yaşam ve bakım alanlarına transferi başlatılmalıdır.eqldjolxuae5sz4
 • Atlarda görülen kaşeksi, solunum sistemi enfeksiyonu, kolik, çalıştırılmaktan kaynaklı eklem dejenerasyonu, doku şişkinliği, laminitis, durgunluk ödemleri, dekubitis yaraları gibi sağlık sorunlarına müdahale için geçici özel bakım ve tedavi üniteleri hızla kurulmalıdır.
 • At gebeliği gibi durumlara özel geçici bir doğumhane ve kaşektik durumlara müdahale için ahır bölgelerinde geçici bakım üniteleri kurulmalıdır.
 • Bu süreç içinde Adalar’daki atların bakım, kontrol ve sağlık hizmetlerinin tamamlanmasının ardından gereken rehabilitasyon ve bakım hizmetlerini alabilecekleri, kullanılmadan özgürce yaşayabilecekleri etolojilerine uygun tesislere ve alanlara alınması için yapılan hazırlıklar bir an önce tamamlanmalıdır.

whatsapp-image-2020-02-17-at-13-57-46

Bu süreçte İBB ve diğer yetkili kurumlarla yaptığımız görüşmelerin paralelinde mevcut atların yaşam hakkının korunması için saptadığımız eksiklik ve sorunların hızla çözülmesi ve taleplerimizin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olduğumuzu, atların yaşam, sağlık ve barınma koşulları garanti altına alınana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha tüm kararlılığımızla duyuruyoruz…

#YaşamNöbeti

18 Şubat 2020

About 9ada1deniz

Check Also

Dünya’nın en kuzeyindeki ada keşfedildi!

Grönland’da örnek toplamak için geçen ay yola çıkan bilim insanları, Dünya’nın en kuzeyindeki kara parçasını buldu. Araştırma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir