Adalar Savunması

AdalarSavunmasiSON AdalarSavunmasiSON
ADALAR SAVUNMASI, 2013 yılındaki Gezi Parkı direnişi sonrasında Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da oluşan forumların, meslek odalarının, çeşitli kitle örgütlerinin ve Adalardan özgür ve gönüllü bireylerin yanyana gelerek oluşturduğu bir harekettir.

Adalar Savunması kentimiz, yaşam alanlarımız ve adalarımızı kent hakkı temelinde savunmayı ve tüm yaşam alanlarımız üzerindeki söz ve karar hakkımızı gerçekleştirmeyi amaçlar. Adaların kültürel, ekolojik ve tarihi zenginliklerini korumayı; doğayı, insanı ve yaşamı savunmayı, eşsiz ve vazgeçilmez bir ekosisteme sahip olan adalarımızın turizm ve kalkınma bahanesiyle geri dönülemez bir şekilde tahrip edilmesini engellemeyi hedefler. Sermaye, piyasa, statü ve çıkar ilişkileriyle kirlenmemiş yeni bir hayatın örneklerini, özgürlükçü, paylaşımcı, dayanışmacı çalışmaları destekler.

AdalarSavunmasiSONAdalar Savunması öncelikle yapılaşma ve ticarileştirme tehdidi altındaki Yassıada ve Sivriada için kamuoyu oluşturmayı ve acil eylem planları yapmayı amaçlamakta, bu doğrultuda hareket eden tüm topluluk, kurum ve kişilerle dayanışma içinde bilgi üretmeyi, paylaşmayı ve mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

Adalar Savunması kararlarını tüm kurum, siyasi parti ya da eğilimlerden bağımsız bir hareket olarak, her tür hiyerarşiyi reddeden herkesin katılımına açık toplantılarda almakta, bu toplantıların duyurusu da yine açık platformlarda yapılmaktadır.

http://www.facebook.com/adalarsavunmasi

About 9ada1deniz

Check Also

Yassıada’da açılışı yapılan demokrasi ve özgürlük adası değil, bir doğa, tarih ve hukuk katliamı anıtıdır!

Bugün Yassıada’da açılışı yapılan yer bir “özgürlük ve demokrasi adası” değil bir doğa, tarih ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir