Önce söz vardı…

Önce söz vardı…

KeremHeybeliada

Heybeliada forumunu seviyorum, çünkü çok canlı, heyecan dolu bir varlık. Doğrudan demokrasi denemesi, ama onu böyle tanımlamak o kadar da kolay değil, çünkü pek çok konuda neyin nasıl yapılacağını “ona soran olmadı”. Heybeliada forumu eşsiz, çünkü her katılımcı biraz kendini katıyor ona, onu kendine benzetiyor. Üzerine konuşmak zor, ama sanırım çok gerekli. Şuradan deneyeceğim; sözün gücünü savunmalıyız!

Her tür ötekileştirme, kişisel hakaret sözün gücünü azaltır. Birileri gelmek istemez artık, gelmeyenin konuşma ihtimali de ortadan kalkar. Forum moderatörleri o hareketleri tanıttıktan sonra, ayrımcılık, kişisel hakaret yapılamaz demeli. Heybeliada forumu tüm heybeliadalalılara açık ve davetkar olmalıdır. İnsanları siyasi tercihlerine göre de ayırmadan… Buradan bir “biz” çıkar mı? Bana kalırsa elbette çıkar. Doğayı ve onun bir parçası olarak insanı savunmak herhalde hemen tüm adalıların ortak paydasıdır.


Söz kirlenir. Sizin daha önce neler yaptığınıza ya da başka bağlamlara bakarak söylediğinizin dışında
 şeyler de anlar insanlar. O yüzden başka aktörlerle, özellikle siyasi partilerle ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. Bu anlamda, öneğin Sivriada’forum2015ya giderken belediyenin olanaklarından faydalanmak bence yanlış bir tercihti.

Ayrıca evet bence de, hakkımız olanı doğrudan talep etmeliyiz. “İstemeyi bileceksin” yaklaşımı sözümüzü zedeler; sözümüzü söylerken hep iktidarları hesaba katmaya başlarız. Pek çok sivil toplum kuruluşu cümleyi kurmaya iktidarı hesaba katarak başlıyor ve elbette pek çok zaman sonuç almakta daha başarılı. Onlar var, vardılar, olsunlar, ama forum başka bir şey. Merkezine burada yaşayan insanı ve onun sözünü alıyor. Forumun amacı heybeliadalıların sorunlarının çözülmesi değil, onların sözünün gücü olmasıdır. İkincisi olduğu zaman zaten birincisi olacaktır, ama amaç birincisi olduğunda her şeyi her zaman iktidarlarla pazarlık etmek durumunda kalacağız. Kaldı ki gidişat çok kötü; sermayenin tüm hak ve değerlerimize giderek artan bir saldırısı var. Sürekli bir şeyleri yitiriyoruz ve böyle bir zamanda iktidarları ikna ederek alabileceklerimiz bence çok sınırlı.

heybeliforum2Forumu araçsallaştırmak sözü yok ediyor. Birinin tüm derdi forumdan bir konuda kendi istediği bir karar çıkmasıysa, başkalarının sözüne açık olmayacaktır. Oysa biz sözü savunmalıyız; forumda hepimizin aklından fazlası var. İnsanları değiştirmek istiyoruz ama belki de şimdiye kadar hiç dinlememiş olduğumuz farklı farklı insanları dinlemeye, onların da bizi dönüştürmesine açık mıyız?

Gençlik grubu bence de kötü bir fikir, partilerin gençlik kollarını çağrıştırıyor. Politikanın ikinci ligi gibi. Genç bir insanın sözü forumda dinleniyor mu? Önemli olan budur. Genç ya da yaşlı, kadın, erkek, çocuk, esnaf, işsiz, şu partili ya da bu partili, eski ya da yeni adalı, forum için çok ya da az çalışan, küçümsenmeden aynı saygıyla dinleniyor mu? Eleştirilirken incitiliyor mu, dışlanıyor mu?

Çoğulculuğu savunmalıyız. Neyin daha önemli olduğunu kimse bilemez. Oysa topluluklarda bunun üzerinden tahakküm başlar. Mesela genç bir insan söz alır, ardından konuşan ağır abi gayet kibarca bunun çok değerli bir görüş olduunu ama neyin daha önemli olduğunu söyler. Forum çoğulculuğu savunursa daha yavaş hareket eder, ama bu daha insanidir.

Vaktimiz var. Pek çok konuda bir an önce birşeyler yapmalıyız kabul. Bir an önce bir şeyler yapan çalışma grupları olsun, ona da eyvallah, ama bu vaktimiz yok söylemi, (ki aslında o da neyin daha önemli olduğu meselesine dayanıyor) forumda sözün özgürlüğünü kısıtlamamalı.

heybeliforumFLY3 

Çalışma grupları şeffaflaşmalı ve konuları daraltılmalı. Sözü yok etme tehlikesi var bu grupların. Karar üreten değil, iş üreten birimler olmalılar ve bizi haberdar etmekten de sorumlu olmalılar.

Bir açıdan tüm sorunların temeli aynı. İnsana ve doğaya saygı göstermiyorlar. Fakat bizden çekiniyorlar, onu da hissediyoruz değil mi? İhtimallerden korkuyorlar. Forum, sözü savunabildiği ölçüde aşkın bir şey çünkü; yapabileceklerinin sınırı önceden belirlenemez. Bu daha başlangıç ve yolumuz açık olsun.

About 9ada1deniz

Check Also

2021 Ada Takvimi Çıktı!

Serenad Demirhan Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Derneği’nin 2016 yılından bu yana hazırlamakta olduğu Ada Takvimi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ADALAR BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER ÇALIŞMASI