Adalar’da “Geçiş Dönemi” davasında bilirkişi uyarısı

Geçtiğimiz yıl İstanbul V Numaralı Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulu’nun l0.01.2020 tarih ve 6931 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Adalar Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları, kurulda yer alan İBB ve Adalar Belediyesi yetkililerinin de onayıyla yayınlanırken, yeni yapılaşma hükümleri geçtiğimiz bir yıl boyunca Adalar’ın kentsel ve doğal dokusun tahrip eden imar uygulamalarına yol açtı. Son aylarda orman ve kıyı bölgelerindeki plaj, beach ve restoran izinleriyle birleşince büyük bir yıkıma neden olan Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları uygulaması halen yürürlükte bulunuyor.

 

Geçtiğimiz yıl TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Adalar’da tarihi dokuyu bozacak yapılaşmanın önünü açan İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “Geçici Yapılaşma Koşulları”nın durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Mart 2020 tarihinde bir dava açmıştı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin baktığı dava kapsamında dosyaya mimar, çevre mühendisi, peyzaj mimarı, harita mühendisi, arkeolog ve şehir plancılarından oluşan yedi kişilik bilirkişi heyetinin raporu girdi.

Raporda; yapılaşma koşullarının “mekânın biçimlendirilmesi süreçlerinin doğal ve tarihi değerlerle birlikte irdelenmesi ilkelerine uygun olmadığı” belirtildi.

“Parsel odaklı bir yaklaşımın geliştirildiği” Yapılaşma Koşulları’nda ve kararlardaki belirsizliğin, alanın kendine özgü dokusu ile uyumsuz yapılaşmanın oluşmasına neden olabileceği kaydedildi.

Rapordan öne çıkan kısımlar şöyle:

– “Büyükada, Heybeliada, Burgazadası ve Kınalıada bir bütün olarak doğal ve tarihi değerleriyle korunması gerekli alanlar olarak tanımlanmış, bölgede gelişen yerleşim kentsel ve tarihi sit olarak, doğal alanlar ise doğal sit olarak koruma altına alınmıştır. Bölgeye yönelik devam eden süreçte, alanın bir bütün olarak korunması gerekliliği çeşitli kurul kararları ile tescil edilmiştir.”

– “İstanbul Adalar bölgesi gibi kendine özgü tarihsel niteliklerini koruyan ve farklı dönemlerde bu nitelikleri koruyarak büyüyen ve gelişen yerleşmeler, toplum için birikimsel bir bütünlük göstermiştir. Söz konusu bütünlük, çoğunlukla kentsel ve tarihsel sit alanı olarak korunurken, sit alanının bir bütün olarak korunması alanın niteliğinin ve tarihsel bütünlüğünün korunmasını sağlamaktadır. Böylece çeşitli dönemlerde değişen üretim biçimlerinin etkisiyle yeniden biçimlendirilen kentsel çevre, toplum için aynı zamanda bir öğrenme alanı haline gelmektedir. Toplum, kendi varoluşunun bileşenlerinden biri olarak kentsel çevre ile sürekli yenilenen ilişkisinde mekânın özünü ve içeriğini oluşturan niteliklerini göz önünde bulundurarak karşılıklı ilişkiyi yeniden üretir hale gelmektedir. İstanbul Adalar Bölgesi de doğal ve tarihi değerleriyle toplum için biricik olan bir bütünlük oluşturmaktadır.”

– “Yapılaşma koşullarının tescil kararı alınmamış nitelikli yapıların bulunduğu parsellerde yapılaşmaya imkân tanıması sebebiyle hem tescilsiz modern dönem yapılarının yıkılma riskini artırmakta hem de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile birlikte bu döneme ait konut yapılarını yıkılma tehdidi ile yüz yüze bırakmaktadır.”

– Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının 7’inci maddesinde yer alan “üzerinde tescilli kültür varlığı bulunmayan parsellerde yeni yapı yapılabilir” ifadesi ve buna bağlı eylemler, Adalar yerleşmesi bütününde oluşan kültürel değerlerin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecek niteliktedir.”

– “Bilirkişi kurulumuz, dava konusu işlem ile alınan kararların, alanın mimari, doğal, peyzaj, çevresel ve doğal özelliklerine yönelik tutumun bölgedeki koruma-kullanma dengesini bozabilecek, alanın kendine özgü dokusuyla uyumsuz yapılaşmanın oluşmasına neden olabilecek, Adalar yerleşmesi bütününde oluşan kültürel değerlerin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecek nitelikte olduğundan planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı görüşüne ulaşmıştır.”

 

İlgili haberler:

 

 

http://www.mimarist.org/adalarda-yapilasmanin-onunu-acan-planlara-bilirkisi-heyetinden-tarihi-dokuyu-bozabilir-uyarisi/

Adalar’da imar tartışması: Bilirkişiden ‘geçiş dönemi’ uyarısı

 

Plan mı, Geçiş Dönemi mi: Adalar’da Geçiş dönemi yapılaşma koşulları yeniden gündemde!

About 9ada1deniz

Check Also

Dünya’nın en kuzeyindeki ada keşfedildi!

Grönland’da örnek toplamak için geçen ay yola çıkan bilim insanları, Dünya’nın en kuzeyindeki kara parçasını buldu. Araştırma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir