Sivriada

Sivriada planlarına itiraz!

Hükümet ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Yassıada’da yaşanan kent ve doğa katliamından sonra, Sivriada için hazırlanan çeşitli imar planları mahkemeler tarafından iptal edilmesine rağmen adayı bir otel ve kongre merkezi yapma konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Adalar Belediyesi’nde askıya çıkan “Adalar İlçesi, Sivriada, 97 Ada, 1 Parsele ilişkin Kıyı Yapılarını da Kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” bu ısrarın yeni bir örneği olarak ön plana çıkıyor.

Adalar Savunması bakanlık tarafından hazırlanan bu planlara bir kez daha itiraz etti.

İtiraz dilekçesini  ve itiraza eklenen Yassıada ve Sivriada Raporu’nu tekrar sunuyoruz…

01.11.2017

Adalar Belediyesi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Konu: 3.10.2017-01.11.2017 tarihleri arasında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile eşzamanlı olarak Adalar Belediyesi’nde askıya çıkarılan  “Adalar İlçesi, Sivriada, 97 Ada, 1 Parsele ilişkin Kıyı Yapılarını da Kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”na itiraz.

İlgi: Adalar Belediyesi’nde 3.10.2017 tarihinde askıya çıkarılan Adalar İlçesi, Sivriada, 97 Ada, 1 Parsele ilişkin Kıyı Yapılarını da Kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı.

 

Sivriada (Oxia), Marmara Denizi’nin, İstanbul’un ve Adalar İlçesi’nin ekolojik, kültürel ve tarihi yaşamı için vazgeçilmez önemi olan, bu nitelikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile sit alanı bütünü ilan edilerek onaylanan Adalar İlçesi’nin en önemli tarihi ve doğal parçalarından biridir.

Tarih boyunca İstanbul çevresindeki inziva ve sürgün yerlerinden biri olarak kullanılan, doğal yaşam açısından ada ve kıyı ekosisteminin benzersiz niteliği nedeniyle büyük bir önem taşıyan Sivriada, geçtiğimiz yıllarda imara açılarak büyük bir ekolojik ve arkeolojik yıkım yaşayan Yassıada gibi büyük bir felaketin eşiğinde bulunuyor.

Bugüne kadar çeşitli idari mahkemeler tarafından verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarına rağmen Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Sivriada’ya turistik tesis ve kongre merkezi yapılmasına yönelik ısrarlı plan değişiklik önerileri bu tehdidi devam ettiriyor. “Kültürel, doğal ve arkeolojik açıdan geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar doğuracağı” gerekçesiyle iptal edilen tüm planlar küçük revizyonlarla tekrar gündeme getiriliyor.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi boyunca 1978 yılına kadar taş ocağı olarak kullanılması nedeniyle büyük tahribat yaşayan, ancak buna rağmen son 40 yılda doğal bir ekolojik restorasyon süreci içindeki Sivriada halen çeşitli kuş, mercan ve balık türleri için bir yuvalama, konaklama ve üreme alanı olarak benzersiz bir ada ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Taşocağı olarak kullanıldığı yıllar boyunca morfolojisi ve silüeti tamamen değişmesine rağmen, zengin bir canlı yaşamına ev sahipliği yapan Sivriada, halen Adalılar ve balıkçılar tarafından kullanılan, günümüzde denizciler için bir doğal liman olarak işlev gören, sahip olduğu arkeolojik eserler ve doğal miras araştırılmayı bekleyen bir doğa ve kültür değeri olarak gelecek kuşaklara aktarılmayı bekliyor.

Dilekçemizin ekinde yer alan, Adalar Savunması tarafından hazırlanan ve  TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve Arkeologlar Derneği’nin destekleriyle hazırlanan “Bir Doğa, Tarih ve Kültür Katliamı: Yassıada ve Sivriada” başlıklı rapor Sivriada’nın hukuksal süreci, doğal, kültürel ve arkeolojik niteliklerine dair ayrıntılı bilgileri sunmakta, Sivriada’ya yönelik doğal yaşam gözlemleri sonucu oluşturulan raporlar adanın sahip olduğu tarihi, arkeolojik ve ekolojik zenginliği gözler önüne sermektedir.

Sivriada ve Yassıada başta olmak üzere Adalar’ın idari yapısıyla, plan yapma yetkileriyle ve Adalar halkının kültürel alışkanlıkları ve belleğiyle sürekli oynamayı alışkanlık haline getiren, bugüne kadar Burgazada’nın bir mahallesi olan Sivriada’yı önce Kınalıada’nın, şimdi de Heybeliada’nın bir idari parçası haline getirerek sunan“97 Ada 1 Parsel (Sivriada), Kıyı Yapılarını da Kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” içerdiği özensiz ve karmaşık idari düzenlemelerle endişe vermekte, bu bilgisizlik ve idari kaos planların esastan iptalini gerektirmektedir.

Plan açıklama raporlarında Sivriada’ya ilişkin yer verilen “…çalışma alanı özellikleri itibariyle, biyoçeşitlilik ve bitki örtüsü açısından kritik bir özellik göstermemekte ancak sahip olduğu bu potansiyel doğrultusunda ancak adanın arazi yapısının elverdiği kısımlarda yapılmak üzere kamu yararı gözeten kullanımların yer alması uygun olacaktır” denmekte ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi altında bulunan Kırmızı Listedeki göçmen ya da yarı göçmen kuş türleri açısından önemli bir geçiş ve üreme noktasında bulunan Sivriada için herhangi bir araştırma öngörmeyen plan raporu, adanın kıyı ekosisteminin mercan ve gorgon yatakları bakımından ve balık üreme alanları açısından taşıdığı büyük önemi de sözkonusu etmemektedir. (bkz. Ek rapor. “Bir Doğa, Tarih ve Kültür Katliamı: Yassıada ve Sivriada”) Öte yandan yapılan plan Sivriada’nın sahip olduğu tarihi ve arkeolojik değerlerin araştırılmasını ve güvence altına alınarak gelecek kuşaklara devredilmesini öngörmekten uzaktır.

Ekolojik, kültürel ve tarihi anlamı büyük bir bölgenin “Turizm+Kültürel Tesis Alanı olarak ilan edilerek imara açılması ve bu doğrultuda planlanması, tarih boyunca yerleşim ve ulaşım zorlukları nedeniyle bakir kalmış bir bölgenin turizm tesisleriyle donatılması kabul edilemez. “Kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, tekne yanaşma yeri, bilgi edinme-bilet satış yeri ve karşılama kapısı” gibi kullanımı imkansız ve tahrip edici donatılarla birlikte planlanan Sivriada,  SİT alanı olarak korunması, ekolojik restorasyon teknikleriyle desteklenmesi gereken Adalar İlçesi’nin eşsiz bir mahallesidir.

İTİRAZ ve TALEP

Tüm bu gerekçeler ışığında plancılık ilke ve tekniklerine olduğu kadar doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, SİT alanlarının geleceğe taşınması anlayışına da aykırı olarak hazırlanan İstanbul İli, Adalar İlçesi, 97 Ada, 1 Parsele (Sivriada) ilişkin Kıyı Yapılarını da Kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın geri dönüşü mümkün olmayan zararlar doğuracağı gerekçesiyle iptalini talep ediyoruz.

Adalar Savunması

 

EK: Yassıada-Sivriada Raporu: http://dokuzadabirdeniz.com/YassıadaRaporuMayıs2016low.pdf

 

About 9ada1deniz

Check Also

Dünya’nın en kuzeyindeki ada keşfedildi!

Grönland’da örnek toplamak için geçen ay yola çıkan bilim insanları, Dünya’nın en kuzeyindeki kara parçasını buldu. Araştırma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir