Adalı Kadınlar: Tecavüz Aklanamaz!

Bir grup AKP’li milletvekili tarafından meclise sunulan ve 22 Kasım 2016 günü mecliste görüşülmesi planlanan yasa önergesi ülke çapında kadınların gösterdiği tepkiler sonucunda geri çekildi. Yasanın mecliste görüşüleceği saatlerde yapılması planlanan ve Adalı Kadınlar tarafından hazırlanan basın duyurusu  şu şekildeydi:

“Bugün burada Türkiye gündeminde olan cinsel istismarı meşrulaştırma yasa önergesinin iptali için toplanmış bulunuyoruz. İnsan haklarını korumak, çocuk haklarını korumakla başlar. Hakları konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmek biz yetişkinlerin sorumluluğundadır. 17 Kasım gecesi TBMM’de Ak Partili milletvekilleri tarafından sunulan önerge TCK’nın 103. Maddesinde değişiklik öngörüyor. Bu önerge ile;

Cinsel ilişkide rıza yaşı 15’ten 12 ‘ye indirilebilecek. Süren ceza davalarındaki ve bundan sonra gerçekleşebilecek istismarların failleri korunacak. Cinsel istismarın faillerine geriye dönük ceza affı getirelecek. Önerge geçmiş cinsel suçları aklayıp çocuk istismarcılarını affetmeyi hedefliyor.Böylece Türkiyede kız çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının yasal zemini hazırlanıyor. Bu ise kadın ve kız çocukların kazanılmış yasal haklarında büyük bir geriye gidiştir.

Rakamlara gelirsek;
Tecavüz ve cinsel istismar vakalarında son 10 yılda %700’lük bir artış var. 2006 yılında açılan dava sayısı 2 bin 414. Karar sayısı 3 bin 778 iken mahkumiyet kararı  1.607. 2015 yılında aynı nedenle açılan dava sayısı 16 bin 957’ye yükselmiştir. Bunun 24 bin 983 toplam kararın %55.9’u mahkumiyetle sonuçlanmıştır.

Durum böyleyken sözkonusu suçlardaki cezai sorumluluğu azaltma yönündeki girişimler kabul edilemez. Biz adalılar ve adalı kadınlar olarak tecavüzün meşrulaştırılması istemini reddediyor, çocuklarımızın ve bütün çocukların geleceği için gün geçtikçe daha çok endişeleniyoruz. Eğitim sisteminden, eğitim sistemi içerisinde istismara uğrayan çocukların sayısından, çocuk haklarını savunan derneklerin kapatılmasından yeterince rahatsızlık duyuyoruz. Hükümetin gece yarısı yaptığı torba yasalarla hukuk ihlaline bir son vermesini, tabiattan, kadınlardan, çocuklardan ve hayvanlardan elini çekmesini istiyoruz. Bu önergeyi hiçbir akla, ahlaka ve vicdana sığdıramıyoruz. Önergenin derhal geri çekilmesini ve benzeri uygulamaların bir daha gündeme getirilmemesini adalı kadınlar olarak istiyoruz. Bu bizim en temel insanlık hakkımızdır. Bugün burada olma cesareti ve sorumluluğunu gösteren herkese çok teşekkür ediyor. Çocuklarımıza temiz, erdemli ve güzel bir gelecek bırakmayı istiyoruz.”

About 9ada1deniz

Check Also

Üzgünüz, öfkeliyiz, artık yeter!

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaki yangının ardından Heybeliadamız bugün bir kez daha yandı! Alınan önlemlere, orman …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir