Adalar 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İptal Edildi, Mücadeleye Devam!

Adalar 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İptal Edildi, Mücadeleye Devam!
2011 yılında İBB tarafından tepeden inme bir şekilde onaylanarak yürürlüğe giren,   Adalar’ı insanlar ve üzerinde yaşayan tüm canlılar için bir yaşam alanı olarak değil, bir turizm bölgesi olarak planlayan 1/5000’lik plan, İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından “dava konusu işlemin iptaline” hükmü uyarınca iptal edildi. Böylece ormanları, müşterek doğal alanları, dolgu ve kıyı bölgelerini ticari fonksiyonlarla uygulamalara açmayı hedefleyen 1/5000 Ölçekli Adalar Nazım İmar Planı, Mimarlar Odası’nın açtığı dava üzerine, yaklaşık 7 yıllık uzun bir mahkeme sürecinin ardından hukuksal meşruiyetini yitirmiş oldu.
Böylece İBB tarafından Adalar’da yaşayan halkın görüşlerine başvurulmadan, doğa ve yaşam savunucularının eleştirileri gözardı edilerek hazırlanan 1/5000’lik planın nüfus ve yapı yoğunluğunu arttıracak kararları, kıyı ve dolgu alanlarının kullanımına dair hükümleri, bodrum katlara dair kullanım yaklaşımları, Adalar’ı tematik turizm bölgelerine ayırma arayışları ve plan bütünü mahkeme kararıyla iptal edildi.
Bu karar Adalar halkı ve Adalar‘da yaşayan doğa ve yaşam savunucuları için kuşkusuz sevindiricidir. Bu kararla birlikte ilgili 1/5000’lik Nazım Plan, Adalar’ın korunması gereken doğal, tarihi ve kültürel sit alanı niteliklerine aykırı bulunarak iptal edilmiş oluyor. Dolayısıyla İBB’nin Adalar’ı İstanbul’un turizm ve rekreasyon bölgesi olarak planlama yaklaşımı, bu yaklaşıma uygun olarak üretilmiş plan kararları mahkemeler nezdinde de mahkum edilmiş oluyor.
Öte yandan Adalar’da 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlıkları son aşamaya gelmişken üst ölçekli planın mahkeme tarafından iptal edilmesi, Adalar’da yeni bir plan kaosu yaratmış bulunuyor.  Böylece Adalar halkının ulaşım, sağlık, eğitim, turizm gibi alanlarda yaşadığı kaosa bir yenisi daha ekleniyor. Bugüne kadar Adalar Belediyesi nezdinde defalarca yaptığımız “1/5000’lik Nazım Planı hakkındaki hukuki süreç kesinleşmeden 1/1000’lik uygulama planı yapılmaması” yönündeki uyarılarımızın doğruluğu da bir kez daha anlaşılmış oluyor. İBB tarafından Adalar’ı tek tek sağlık, sanat, spor, turizm gibi giydirilmiş fantastik fonksiyonlarla işlevlendiren, yeni yapılaşma koşulları tanımlayan ve turizme açılacak bölgelerle ilgili kararlar üreten 1/5000’lik planı değişmez kabul eden Adalar Belediyesi’nin buna paralel bir 1/1000’lik  uygulama planı hazırlaması karşısında gösterdiğimiz tepkiler ve eleştiriler de yeni bir anlam kazanıyor.
Bugün sözkonusu mahkeme kararıyla birlikte hem 1/5000’lik planın, hem de 1/1000’lik planın yeniden ele alınması ihtiyacı net bir şekilde ortaya çıkıyor.  Meşruiyetini ve hukuksal geçerliğini kaybeden bu planların Adalar’ın sit alanı niteliklerine uygun bir şekilde yeniden ele alınması, Adalar halkının ihtiyaçlarına ve Adalar‘da yapılaşmayı, turizm baskısını ve ticarileşmeyi engelleyecek, Adalar’ın mevcut doğal ve kültürel varlıklarının korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını birincil öncelik olarak belirleyecek bir yaklaşımla yeniden üretilmesi gerekiyor.
Bu süreçte Adalar‘da yaşayan kent, doğa ve yaşam savunucuları olarak bir yandan Adalar’ı korumaya odaklanırken, diğer yandan da Adalar halkının plan sürecinde söz, yetki ve karar hakkına dayanmak birinci önceliğimiz olmaya devam edecek.
Adalar‘da planlama süreçleri halkın demokratik katılımına açık süreçler olarak yaşanmadığı ve yanlışta ısrar edildiği takdirde hem Adalar’daki yaşam savunucularının, hem de demokratik kitle örgütleri ve meslek odalarının konuyu mahkemeler ve kamuoyu gündemine taşımaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz.
Adalar‘da yaşadığımız kent hakkı ve doğa koruma mücadelesinde olduğu kadar hukuksal süreçlerde de Adalar halkının ve yaşam savunucularının yanında olan Mimarlar Odası’na teşekkür ederken planlama hazırlıklarının yeniden ele alınacağı önümüzdeki süreç boyunca geçmişte yaşanan olumsuz uygulamalara, “geçiş dönemi yapılaşma koşulları” gibi hukuksuzluk üreten arayışlara karşı mücadeleye devam edeceğimizi de tüm dostlarımıza duyuruyoruz.
ADALAR SAVUNMASI
2 Mart 2018

About 9ada1deniz

Check Also

Dünya’nın en kuzeyindeki ada keşfedildi!

Grönland’da örnek toplamak için geçen ay yola çıkan bilim insanları, Dünya’nın en kuzeyindeki kara parçasını buldu. Araştırma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir