Adalar 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama Planı masada!

Adalar Savunması, Adalar Hayır Meclisi, Kent Konseyi Mimarlık Çalışma Grubu, Unesco girişimi gibi Adalar’daki kent ve yaşam savunucusu gruplarla birlikte oluşturulan Adalar Koruma Koordinasyon grubunun talebi üzerine 22 Eylül 2017 günü Büyükada’da 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı üzerine Adalar Belediyesi’yle bir toplantı yapıldı.

Adalar Belediyesi temsilcileri ve ilgili Belediye Başkan Yardımcıları,  Adalar Koruma Koordinasyon Grubu, Panın teknik hazırlıklarını yürüten EgePlan firması temsilcileri, Adalar Orman Şefliği,  İstanbul V. Nolu Koruma Kurulu raportörleri, Adalar Savunması, Adalar Hayır Meclisi,  Adalar Kent Konseyi Şehircilik ve Mimarlık Çalışma Grubu, Unesco Dünya Mirası girişimi, İller Bankası temsilcilieri, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Sait Faik Müzesi-Darüşşafaka Cemiyeti üyeleri, ve Ada Gönüllüleri Derneği’nin üye ve temsilcilerinin hazır bulunduğu geniş katılımlı toplantı, tansiyonun zaman zaman yükselmesine rağmen genel olarak olumlu bir havada gerçekleşti.

Toplantıya katılan tüm kişi ve kurumlar plana yönelik endişelerini ve çeşitli taleplerini gündeme getirdiler. Yaklaşık 7 saat süren ve ilk bölümlerinde plan hazırlık sürecinin katılımdan uzak bir anlayışla yürütülmesinin sert bir şekilde eleştirildiği toplantıda Koordinasyon olarak, planların eksiksiz olarak toplantıya katılan kurumlara ve kamuoyuna açılması, plan üzerindeki görüş ve önerilerin bu açıklık sağlandıktan sonra tekrar oluşturulması, turizme odaklı ve yapılaşma riskine açık bir Adalar 1/1000 imar planının kabul edilemeyeceğini tekrar tekrar dile getirildi.

Plan yapım sürecinde katılım ve şeffaflık sağlanması bakımından uzun bir zaman kaybedilmesine rağmen, halkın ve kurumların katılımının halen mümkün olduğunu, plan tekniği bakımından Adalar’ı ve mahallelerimizi korumaya yönelik önlemler almak için geç olmadığı ve bunu sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerektiği vurgulanarak

– Plan toplantılarının ilgili heyetle 15 günde bir tekrarlanarak, Adalıların ve meslek örgütlerinin endişelerini planlara yansıyacak şekilde ele alan bir sürecin işletilmesi,

– Adalar halkının sürekli bilgilendirilmesi için çalışmalar yapılmasını önerildi.

Toplantıda Adalar’daki tüm kurumların, meslek örgütlerinin ve diğer temsilcilerin plan hazırlık sürecine ve plan kararlarına dair yaklaşımları açıklandı, belediye temsilcilerine ve plan müellifi firma yetkililerine sorular sorularak karanlıkta kalan çeşitli noktalar ele alındı. Görüş ayrılıklarının tekrar tartışılmak üzere masaya gelmesi öngörüldü.

Belediye temsilcileri önümüzdeki günlerde Koordinasyon tarafından önerilen Adalar halkının sürece katılımına dair önerilerine, prensip olarak olumlu yaklaştıklarını, bunları değerlendireceklerini ve kısa zamanda yanıt verileceğini belirttiler. 16 Ekim 2017 günü toplantı dizisinin ikincisi Büyükada’da belediye toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

About 9ada1deniz

Check Also

Dünya’nın en kuzeyindeki ada keşfedildi!

Grönland’da örnek toplamak için geçen ay yola çıkan bilim insanları, Dünya’nın en kuzeyindeki kara parçasını buldu. Araştırma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir